Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

Iskolatörténet

A kezdet:

Mátészalkán állami gimnázium létesítésének gondolata először az első világháborút követő években merült fel, amikor megalakult Szatmár-Bereg-Ugocsa közigazgatásilag egyesített megye úgy, hogy ennek a mintegy 180 ezer lakost számláló területnek egyetlen gimnáziuma sem volt. Középiskolai végzettséghez ekkor csak magántanulóként lehetett hozzájutni. Az 1927/28-as tanévtől kezdődően a mátészalkai polgári iskolában olyan előkészítő képzés folyt, amely után a diákok különbözeti vizsga nélkül kerülhettek a környező gimnáziumok V. osztályaiba. Körülbelül 300 főre tehető az ilyen tanulók száma.

Tanfolyamok:

1945-ben vetődött fel újra a gimnázium létesítésének gondolata, mellyel kapcsolatos szervezői munkát Kisgyörgy János, a máramarosszigeti református gimnázium nyugalmazott igazgatója kezdte el. Korabeli felmérések alapján több mint 400 tanuló szerette volna tanulmányait a leendő gimnáziumban folytatni. Az első osztály az 1944/45-ös tanév pótlására 1945 nyarán, tanfolyamként jött létre. Az osztályban a tanítás a nagykállói gimnázium tanmenete alapján folyt, sőt a tankönyvek egy részét is innen kapták a tanulók. A vidéki tanulók a református egyház segítségével internátusi elhelyezésben részesültek. A tanfolyam végén a 8 osztályból 123 tanuló jelentkezett vizsgára, hárman javítóvizsgára kényszerültek. A 120 tanuló 60%-a kitűnő, jeles és jó osztályzatot kapott. A sikeres nyári tanfolyam után Kisgyörgy János megbízást kapott arra, hogy az 1945/46-os tanévben a jelentkezett 216 tanulóval tanfolyamot szervezzen. A tanfolyam a működési engedélyét az 1946/47-es tanévre is megkapta, amikor 208 növendék tett eredményes vizsgát.

Az első gimnáziumi évek:

A tanfolyami évek után az első igazi gimnáziumi osztályok az 1947/48-as tanévben szerveződtek. Az 5 osztály összlétszáma 220 fő volt. A gimnázium a Kossuth u. 25. sz alatt kezdte működését. A gimnázium dolgozói létszáma 26 fő, melyből: 9 középiskolai tanár, 1 okleveles mérnök, 1 levéltáros, 1 gazdasági iskolai tanár, 2 tanárjelölt, 6 lelkész, 3 polgári iskolai tanár, 1 nyelvtanár, 1 általános iskolai tanár és 1 tolmács. A tanulói csoportok, tanulói létszámok és a tantestületi létszámok alakulása az első 10 évben:

Tanév Osztályok száma Tanulók száma Tanárok száma
1947/48 5 220 10
1948/49 5 230 11
1949/50 6 306 12
1950/51 8 375 14
1951/52 9 436 15
1952/53 10 469 16
1953/54 10 484 17
1954/55 10 410 18
1955/56 11 422 20
1956/57 11 423 19

Iskolánk legrégebben alakult és máig is működő ikolai szervezete az 1948 májusában alakult Szülői Munkaközösség. A gimnáziummal párhuzamosan fejlődött az 1946 szeptemberében látrejött Diákotthon. A könyvtár és fizika szertár az 1949/50-es tanévben kezdte meg működését. Már a kezdeti években eredményes szakkörök és sportkörök szerveződtek, megindultak a diákszerveződése, először a DISZ, majd 1956-tól a KISZ.

Iskolánk névadója:

1950 szeptemberében vette fel a gimnázium a híres kuruc brigadéros, Esze Tamás nevét. Esze Tamás 1666-ban Tarpán született, egy szegény sorsú jobbágycsalád gyermekeként. Harminc éves korában, 1697-ben kapcsolódott be a kuruc mozgalomba, részt vesz a hegyaljai felkelésben. A hegyaljai felkelés kisebb sikerek után elbukik, vezetőit, köztük Esze Tamást bebörtönzik, majd későbbi vizsgálatok után szabadon engedték. Később a bújdosó kurucokból csapatokat szervezett, hogy választott vezérükkel, Rákóczi Ferenccel - akit maga keresett fel Lengyelországban - szálljanak szembe a habsburg elnyomással. Nevesebb csatái: a tiszaháti felkelés, az első felvidéki hadjárat, az erdélyi hadjárat. Dícső tetteiért brigadérossá nevezte ki a fejedelem, majd családjával együtt 1708-ban nemesi rangot kapott. Közben a szabadságharc hanyatlása következett, melynek végét - a trencsényi vereséget - Esze Tamás már nem érte meg. 1708. május 27-én, 42 éves korában, a kurucok között kialakult felekezeti viszály alkalmával vesztette életét.

Az elmúlt évtizedek főbb eseményei:

Profilváltások:

1947- : általános gimnáziumi osztályok,
1952- : esti és levelező tagozat,
1965-1977 : géplakatos szakközepes osztályok,
1969-2001 : egészségügyi szakközepes osztályok,
1974-1979 : óvónői szakközepes osztályok,
1994-2000 : felnőtt szakápolói képzés (HÍD),
2001- : esti tagozat.

Igazgatóink:

1945-1947 : Kisgyörgy János tanfolyamigazgató,
1947-1948 : Cserepes Gyula,
1948-1949 : Paragh László.
1950-1967 : Puskás Kálmán,
1967-1996 : Dr.Nagy László,
1996-1998 : Dr.Jeremiás György,
1998-2000 : Kunné Fehérvári Flóra,
2000- : Lukács Bertalan.

Néhány név a legsikeresebb diákjaink közül:

- Juhász Lajos megyei főorvos, az orvostudományok doktora,
- Balázs József író,
- Móricz Ildikó színművész (Madách Színház),
- Pathó István színművész (Nemzeti Színház),
- Szabó P. Szilveszter (Jászai díjas színművész),
- Vitális Sándor orvos-biológus,
- Misley Győző Apáczai Cs.J. díjas pedagógus,
- Dr.Nagy László Apáczai Cs.J. díjas pedagógus,
- Szűcs Imre fizikus, atomkutató,
- Seszták Ágnes újságíró,
- Fodor István az Ericsson cég vezérigazgatója,
- Kahler Frigyes jogász, történész,
- Fekete István orvosezredes,
- Veres József diplomata.
- Dr.Szabó Ildikó Erzsébet (a Debreceni Egyetem Professzora, a Magyar Szociológiai Társaság alelnöke)
- Veres József diplomata.