Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

Iskolánk könyvtára

Iskolai könyvtár 1947-től, a kezdetektől működik gimnáziumunkban. Az akkori mindössze 5 kötetes állomány az évtizedek során kb. 25.000 kötetre gyarapodott. Az iskola valamennyi diákjának és dolgozójának rendelkezésére áll a könyvtár: kölcsönözhetnek, jegyzetelhetnek az esztétikus olvasóteremben, használhatják a számítógépeket is információszerzésre.

Az osztályok könyvtárismereti órákon sajátítják el a könyvtárban való tájékozódást, az önálló ismeretszerzés módszereit. Közel 20 éve minden tanévben indulnak diákjaink a Bod Péter Könyvtárhasználati Vetélkedőn. Az edigi legjobb eredmény országos 2. és 3. helyezés volt.

A mindennapi könyvtári tevékenységeken, szolgáltatáson túl a könyvtár a színtere a színházlátogatások, író-olvasó találkozók, vetélkedők szervezésének, a pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadásnak is.

Szándékaink szerint a könyvtár igazi információs központtá válhat a gimnáziumban.

Néhány kép a könvtárról: