Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

Iskola neve: Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

OM azonosító: 033659

Vezető neve: Lukács Bertalan

Pályaválasztási felelős neve: Pálffyné Nagy Éva

Iskola címe:4700 Mátészalka Kazinczy u. 7.

Iskola telefonszáma:      44-502-625

E-levél: eszegimi@gmail.com

Honlap: www.etgimi.hu

 

Gimnáziumi képzés

Belső kód

Osztály megnevezése

Képzési idő

Választható nyelv

Egyéb információ

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.)

Felvehető létszám

0001

angol

4 év

német, francia

angol heti 5 órában

35

0002

német

4 év

angol, francia

német heti 5 órában

20

0003

matematika -fizika

4 év

angol, német, francia

matematika heti 5 órában fizika négy évig

20

0004

magyar-történelem

4 év

angol, német, francia

magyar heti 5 történelem heti 3-4 órában

35

0005

biológia-kémia

4 év

angol, német, francia

mindkét tárgyból heti 3 óra négy éven át

35

 

 

Kollégiumi férőhely: biztosított

 

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? látás- és hallássérült, mozgássérült. BTMN és SNI (dysgraphia, dyslexia és dyscalculia)

 

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)

Tehetséggondozás kiváló akkreditációval rendelkező tehetségpontban tanórán kívüli programokban elsősorban természettudományokból és idegen nyelvekből. Európai tehetségponti cím,  ökoiskolai környezeti nevelés, külföldi kapcsolatok (rendszeres: Oberkochen- Németország, Nagykároly-Románia, eseti kapcsolat több partnerrel).

Diákújság-szerkesztése és iskolarádió,  sportolási lehetőségek, közösségi szolgálat teljesítése több területen és helyszínen.

 

Nyílt tanítási nap:2016.11.16.

 

Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? nem

 

További információ (pl. alkalmassági, felvételi követelmény): csak általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: a 7.év végi és 8. félévi osztályzatokból a következő tantárgyakból: magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és idegen nyelv, az átlag biológia-kémián 4,5 , a többi osztályban legalább 4,0 legyen.